Vier je mee?

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-06

Vier je mee?


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Jodi Mak
Dr. Majone Steketee
Drs. Suzanne Tan

Volledige tekst (pdf)

2006

ISBN 90-5830-1982
143 pag. € 9,50

Naar het persbericht

Forumtheater als bijdrage aan de morele ontwikkeling van jongeren

Risicovol en grensoverschrijdend gedrag hoort bij jongeren. Binnen bepaalde kaders moeten zij de ruimte krijgen om met hun gedrag te experimenteren. Al doende zullen zij meestal een moreel besef ontwikkelen en zich bewust worden van wat ze wel en niet kunnen maken. Een van de manieren om met hen over (anti)sociaal gedrag te communiceren is forumtheater. Deze methode wil op jongeren een aansprekend appèl doen en ze bewust maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Door interactief toneelspel kunnen zij ervaren wat de gevolgen zijn van hun beslissingen, voor anderen en henzelf. Binnen het veiligheidsbeleid van scholen en gemeenten is dit een nieuwe vorm van preventie.

Stichting Formaat, werkplaats voor participatief drama, maakte de voorstelling Vieren specifiek voor kwetsbare jongeren in het regulier en speciaal onderwijs, internaten en justitiële inrichtingen. Dit rapport bevat de uitkomsten van een evidence based onderzoek naar de opbrengst van deze vorm van participatief drama. Leidt de methode tot zelfreflectie bij jongeren? Heeft het (gedrags)veranderingen tot gevolg? Daarbij worden aanbevelingen gedaan om de opbrengsten van de voorstelling te optimaliseren. Het rapport maakt inzichtelijk hoe Stichting Formaat met Vieren een bijdrage levert aan de morele ontwikkeling van jongeren.

actueel/persberichten/2006/uitnodiging_voor_de_pers_stichting_formaat_en_verwey_jonker_instituut

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema