Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie

Een analyse van ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren
PublicatiesGepubliceerd op: 27-02-18
Hoeveel vertrouwen hebben jongeren in de politie? Voelen ze zich rechtvaardig behandeld? En zijn er verschillen tussen hoe jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden daarover denken?

Op basis van de gegevens van een grootschalig jongerenonderzoek (de derde International Self-Report Delinquency Study, ISRD-3) is nagegaan hoe het met het vertrouwen van jongeren in de politie is gesteld. In dit rapport geven we antwoord op drie overkoepelende vragen:

 • In hoeverre is er bij jongeren sprake van vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie
 • Zijn er hierin verschillen tussen jongeren met verschillende etnisch-culturele achtergronden?
 • Welke factoren zorgen voor meer of minder vertrouwen in de politie?

De jongeren kregen vragen over of ze vinden dat de politie respectvol met ze omgaat en eerlijke beslissingen neemt. Of ze denken dat als slachtoffers die een misdaad aangeven, de politie dan slachtoffers met een andere etnische achtergrond hetzelfde behandelt als slachtoffers met een Nederlandse achtergrond. En of ze het terecht vinden wat er van de politie wel of niet mag.

De uitkomsten van dit onderzoek dienden ter input voor het vervolgonderzoek naar vertrouwen van jongeren in de drie instituties politie, onderwijs en politie.

ISBN 978-90-5830-869-6
77 pag
2018

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: