Beleidsdoorlichting en evaluatie

Artikel 4.1: positie van de cliënt
PublicatiesGepubliceerd op: 18-04-16
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert beleid om de positie van de cliënt in de zorg te versterken. In de begroting van het ministerie ligt de nadruk op de rol van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) en hun koepels (NPCF, Ieder(in) en LPGGz). Ecorys en het Verwey-Jonker Instituut hebben in opdracht van VWS dit beleid doorgelicht op doeltreffendheid en doelmatigheid.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de mate waarin de pg-organisaties de bezuiniging hebben kunnen verwerken, aanzienlijk verschilt. De kwaliteit van het werk van een aantal pg-organisaties is onder druk komen te staan omdat er meer met vrijwilligers wordt gedaan.

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut brachten in het rapport de ervaringen van de patiëntenbeweging in beeld en zij vroegen de pg- organisaties naar de effecten van de bezuinigingen. De pg-organisaties ervaren de nieuwe subsidiesystematiek en de daarbij behorende taakstelling als een aantasting van hun capaciteit. De positie van de cliënt is volgens de patiëntenbeweging verzwakt.

Het rapport beleidsdoorlichting positie cliënt en de beleidsreactie is op 28 januari 2016 naar de Tweede Kamer verzonden.

Klik hier voor de Kamerbrief.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: