Verborgen armoede

De inkomenspositie van 65-plussers met een onvolledige AOW
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Ruim tweehonderdduizend 65-plussers in Nederland hebben op dit moment een onvolledige AOW-uitkering. Zonder aanvullende inkomsten komen deze ouderen onder het bestaansminimum terecht. Deze verborgen armoede zal eerder toe- dan afnemen. Veel allochtone immigranten, vaak als volwassene naar Nederland gekomen, missen jaren in de opbouw van een AOW-pensioen. Maar ook autochtone Nederlanders die enkele jaren buiten Nederland hebben gewoond, hebben een onvolledige AOW. Onbekendheid met de regels, ingewikkelde procedures of beperkende voorwaarden leiden tot ondergebruik van aanvullende bijstand.

Deze publicatie behandelt het inkomensprobleem van 65-plussers die moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum en de gevolgen voor hun dagelijks leven. De auteurs beschrijven de voornaamste knelpunten waardoor mensen geen aanspraak maken op inkomensondersteuning. De aanbevelingen bieden houvast voor concrete maatregelen om de positie van 65-plussers met een onvolledige AOW te verbeteren.

Met medewerking van

  • Marieke Wentink

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: