Verantwoorde vrijwilligerszorg

Een verkennende studie naar de behoefte aan normen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Voor beroepskrachten in de zorg zijn er normen en regels die het welbevinden van de patiënt of cliënt waarborgen. In verpleeghuizen, verzorgingsinstellingen en thuis kunnen mensen erop rekenen dat zij behandeld worden volgens de normen voor verantwoorde zorg. Met de inzet van vrijwilligers houden deze (beroepsmatige) normen weinig rekening. En dat terwijl vrijwilligers volop meedraaien in de zorg. Sommigen verzorgen dagactiviteiten voor dementerenden, gaan mee op vakantie of vangen verslaafden op. Anderen zijn actief in de terminale zorg, doen klusjes in huis of geven mantelzorgers het broodnodige dagje vrij.

Samen met Vilans peilde het Verwey-Jonker Instituut de behoefte aan normen voor verantwoorde zorg in de vrijwillige ondersteuning. Deze verkenning onder zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en vrijwilligersorganisaties is het resultaat. Vrijwilligersorganisaties blijken al veel richtlijnen te hebben die de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Zij hebben niet zoveel behoefte aan nieuwe normen. De zorg- en cliëntenorganisaties denken daar anders over. Vooral de werkverdeling tussen vrijwillige en beroepsmatige zorg heeft volgens hen meer afbakening nodig.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Cecil Scholten
  • Riki van Overbeek

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: