Van polarisatie naar verbinding in buurten: praktijkvoorbeelden

PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-19
Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional polarisatie in de buurt verminderen en verbinding tussen groepen versterken? KIS maakte een overzicht met concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet.

In de handreiking ‘Van polarisatie naar verbinding’ geven we oplossingsrichtingen voor het tegengaan van polarisatie en het versterken van verbinding. In het overzicht met praktijkvoorbeelden geven we per oplossingsrichting voorbeelden van hoe het in de praktijk te brengen is:

 • Praktijkvoorbeelden voor het verbeteren van contact/omgang/begrip in de directe woonomgeving.
 • Praktijkvoorbeelden voor het bevorderen van ontmoeting en begrip op straat-, plein- en buurtniveau.
 • Praktijkvoorbeelden voor het bevorderen van positief gedrag van kinderen en jongeren, rolmodellen, conflicthantering.
 • Praktijkvoorbeelden om sociale controle, collectieve weerbaarheid en basisveiligheid in de buurt te vergroten.
 • Praktijkvoorbeelden afkomstig van gemeentelijke (wijkoverstijgende) aanpakken en programma’s.

De volledige handreiking is hier te vinden. Daarnaast is er ook een verkorte handreiking waarin het stappenplan met behulp van checklists praktisch toepasbaar is gemaakt voor bespreking in bijvoorbeeld een buurtoverleg. Deze kan je hier.

45 pag
2019

Download via KIS

Thema's

 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  Meer over dit thema
 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: