Van achteruit naar voren

Evaluatie beleid Jeugd & Veiligheid in Amsterdam 1999 - 2004
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
In de stadsvisie ‘Amsterdam complete stad’ (1999) formuleert de gemeente zijn doelstellingen van het beleid Jeugd en Veiligheid: een sluitende aanpak van de jeugdcriminaliteit en veilige ontmoetingsplekken voor jongeren.

Dit evaluatieonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut biedt inzicht in het gevoerde beleidsproces. In hoeverre zijn de doelstellingen van het beleid op het terrein van jeugdveiligheid bereikt? De resultaten van het evaluatieonderzoek wijzen alle in dezelfde richting: gemeten naar de gestelde doelstellingen voor 2004 er is sprake van een hoge mate van doelbereiking. Bijna alle relevante respondenten zijn hierbij van oordeel dat het jeugdveiligheidsbeleid nog niet klaar is.

In het op verzoek van de gemeente opgestelde strategische advies ontvouwt het Verwey-Jonker Instituut zijn visie op de inhoudelijke en procesmatige inrichting van het beleid Jeugd en Veiligheid voor de derde periode van het grotestedenbeleid. Kort en krachtig luidt het advies: versterk het jeugdveiligheidsbeleid door ‘van achteren naar voren te denken’. Dat wil zeggen: vanuit de repressieve aanpak van ernstige problemen kan beter worden gezien wat aan de voorkant nodig is om deze te voorkomen.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: