Uitkomsten Tussenmeting Sport en Bewegen 2011

Opvanginstellingen van de Federatie Opvang
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Sporten en bewegen stelt mensen in staat mee te doen en erbij te horen. Dat vindt ook de Federatie Opvang. Sport & Bewegen is één van de drie pijlers van het programma van de Federatie: ‘Meedoen betekent zoveel meer’.

In 2010 is onderzocht hoe de bij de Federatie Opvang aangesloten opvanginstellingen tegenover sport en bewegen staan. In 2011 is deze meting herhaald: de Tussenmeting Sport en Bewegen. Het Verwey-Jonker Instituut ging onder meer na welk aanbod de instellingen hebben, hoe ze cliënten motiveren, over welke faciliteiten ze beschikken en hoe ze het sportaanbod integreren in de hulpverlening.

De 57 instellingen voor maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang die deelnamen aan de eerste meting hebben ook in 2011 de enquête ingevuld. De resultaten zijn te lezen in deze Tussenmeting; in 2012 vindt een eindmeting plaats.

Meer informatie over de Nulmeting 2010

Onderzoekers

  • Rianne Verwijs

Thema's

Deel deze publicatie op: