Uitkomsten Nulmeting Sport en Bewegen 2010

Opvanginstellingen van de Federatie Opvang
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Sporten en bewegen stelt mensen in staat mee te doen en erbij te horen. Dat vindt ook de Federatie Opvang. Sport & Bewegen is één van de drie pijlers van het programma van de Federatie: ‘Meedoen betekent zoveel meer’.

In juni en juli 2010 is onderzocht hoe de bij de Federatie Opvang aangesloten opvanginstellingen tegenover sport en bewegen staan. Het Verwey-Jonker Instituut ging onder meer na welk aanbod de instellingen hebben, hoe ze cliënten motiveren, over welke faciliteiten ze beschikken en hoe ze het sportaanbod integreren in de hulpverlening. 71 instellingen voor maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn te lezen in deze nulmeting; in 2011 en 2012 vinden achtereenvolgens een tussen- en een eindmeting plaats.

Meer informatie over de Tussenmeting 2011

Onderzoekers

  • Rianne Verwijs

Thema's

Deel deze publicatie op: