Uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond en werk

Inspiratiegids voor professionals om het goede verschil te maken bij arbeidstoeleiding
PublicatiesGepubliceerd op: 13-07-21
Voor mensen met een migratieachtergrond zijn weinig specifieke interventies gericht op arbeidstoeleiding beschikbaar. Toch hebben mensen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een steuntje in de rug nodig. In deze inspiratiegids geeft KIS inzichten, tips en voorbeelden voor professionals (consulenten, werkcoaches, klantmanagers) en hun leidinggevenden die werken met mensen met een migratieachtergrond.

Vaak worden mensen met een migratieachtergrond naar werk begeleid binnen het reguliere beleid van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Extra aandacht voor deze groep kan helpen om hen beter te begeleiden. In deze gids vind je tips en inspiratie op vier gebieden: hoe het beleid van je gemeente invloed heeft op wat jij doet, de relatie met je cliënt, de potentiële werkgever en matching, en professionalisering en kwaliteit van handelen.

Zie ook het artikel: Inspiratiegids biedt zicht op interventies voor uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond

ISBN 978-94-6409-092-5
41 pag.
2021

Download publicatie via www.kis.nl

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: