Uiteindelijk is het allemaal maatwerk

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Uiteindelijk is het allemaal maatwerk

2011

ISBN 978-90-5830-450-6;
86 pag. € 9,50

Evaluatie Actieplan Aanpak Woonoverlast Rotterdam

In 2009 heeft de gemeente Rotterdam samen met alle partners de krachten gebundeld in het Actieplan Aanpak Woonoverlast. Met dit Actieplan moet ervaren woonoverlast fors worden teruggedrongen en moet elke overlastsituatie binnen drie maanden worden beëindigd. De professionals die zich met het bestrijden van woonoverlast bezighouden, zoals de gemeente, de woningcorporaties, de politie, buurtbemiddeling en lokale zorgnetwerken, beschikken hiertoe over een uitgebreid instrumentarium.

In opdracht van de dienst dS+V van de gemeente Rotterdam heeft het Verwey-Jonker Instituut de resultaten van het tegengaan van woonoverlast over het eerste jaar onderzocht. Dit rapport besteedt aandacht aan drie hoofdthemas: de ervaringen met en de haalbaarheid van de doelstellingen uit het Actieplan, het proces en de werkwijze van de betrokkenen en de effectiviteit en functionaliteit van het instrumentarium.

De onderzoekers besluiten het rapport met tien aanbevelingen om het Actieplan verder te ontwikkelen en het fundament dat er nu ligt te verstevigen.

Thema's