Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CHEPHIR
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Jarenlang onderzoek heeft geleid tot verschillende modellen en definities voor multiprobleemgezinnen (MPG’s) die binnen de (jeugd)hulpverlening gebruikt worden voor het opstellen van een behandelplan. Signalen van hulpverleners maken echter duidelijk dat de juiste diagnose en probleemdefiniëring moeilijk blijft, waardoor hulptrajecten soms te laat worden ingezet of niet passend zijn bij de problematiek.

Er is bij de GGD Rotterdam-Rijnmond en de Jeugdconsul Rotterdam dan ook behoefte aan een grove indeling van een aantal basistypen MPG’s waar zorg op kan worden afgestemd. Het is belangrijk dat de beschrijving van dergelijke basistypen MPG’s gebeurt op grond van wat relevante stakeholders in de praktijk zien. De te beschrijven basistypen zijn dan gebaseerd op bevindingen uit de praktijk en betrokken stakeholders.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: