Tussen kwetsbaar en vitaal

Nieuwe burgerinitiatieven en zelfredzaamheid in een ouder wordende samenleving
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Dit zien we weerspiegeld in onze opvattingen over ouderen en vitaliteit. In de netwerksamenleving is veel ruimte voor initiatieven van vitale burgers en wordt een dergelijke inbreng ook van mensen verwacht. Dit rapport biedt een eerste verkenning van de (on)mogelijkheden van initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn, vrije tijd en dienstverlening in een ouder wordende samenleving. Van lokale overheden verlangt de netwerksamenleving een ondersteuningsvisie die we omschrijven als loslaten waar het kan en ingrijpen waar het moet. Deze uitgangpunten sluiten goed aan bij een samenleving met een kleinere publieke sector en bij de uitgangspunten van de Wmo.

Thema's

Deel deze publicatie op: