Triple P voor niet-westerse ouders

Een literatuurreview
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Triple P voor niet-westerse ouders is een literatuurreview over Triple P en etnische diversiteit. Daarin kunt u lezen wat er internationaal en nationaal bekend is over de werking van Triple P voor niet-westerse ouders. Daarover leven in de praktijk veel vragen. Wetenschappelijk onderzoek is in het artikel voor u samengevat en naar een leesbare vorm vertaald. Wat er bekend is, stemt tot optimisme. Wel is de bewijslast voor de werking van Triple P voor niet-westerse ouders nog beperkt.

 

Ook in de komende tijd blijft Kenniswerkplaats Tienplus werken aan het verbeteren van de diversiteitsgevoeligheid van Triple P. Heeft u hierover vragen of opmerkingen: raadpleeg onze website www.kenniswerkplaats-tienplus.nl.

Het artikel is geschreven door onderzoekers van de Kenniswerkplaats Tienplus. In de Kenniswerkplaats werken het Verwey-Jonker Instituut, SO&T, de Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland samen met beleid en praktijk aan betere opvoedsteun voor alle ouders in Amsterdam, ongeacht hun herkomst. Eerder verschenen al een rapportage over de werking van Triple P bij ouders met jongere kinderen en een brochure voor professionals met tips over diversiteitsgevoelig werken. Zie daarvoor onze website www.kenniswerkplaats-tienplus.nl.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: