Triple P Divers

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De Kenniswerkplaats Tienplus richt zich op de vraag hoe het bereik en de effectiviteit van de opvoedsteun aan ouders van diverse herkomst vergroot kan worden. Deze rapportage bericht over het project Triple P Divers. Triple P is een evidence based programma voor opvoedingsondersteuning dat in Amsterdam stadsbreed is ingevoerd.
Aan de hand van bereikcijfers en interviews met ouders en professionals is onderzocht in hoeverre Triple P geschikt is voor uiteenlopende doelgroepen. De ervaringen in Amsterdam wijzen op een brede toepasbaarheid van het programma, maar het kan nog winnen aan diversiteitgevoeligheid. Het rapport besluit met aanbevelingen om het programma nog beter te laten aansluiten bij de behoeften en achtergronden van ouders.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (opvoedings-)ondersteuning voor die groep wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, Stedelijk overleg Diversiteit, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder).

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: