Transformatie binnen het sociaal domein van de gemeente Almelo

Wat is er bereikt en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
PublicatiesGepubliceerd op: 24-05-18
De gemeente Almelo is in 2014 voortvarend aan de slag gegaan met een het opstellen van een integrale en gebiedsgerichte visie op de transformatie in het sociaal domein. Doel is om betere maatschappelijke uitkomsten tegen lagere kosten te realiseren. In Almelo staan, net als bij veel andere gemeenten, de volgende beleidsuitgangspunten centraal:

• Maatwerk: één plan voor één huishouden is beter dan een generiek zorgsysteem.
• Preventie: beter voorkomen met lichte ondersteuning, dan genezen met zware zorg.
• Zelfredzaamheid: hulpverlening heeft als doel de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen te versterken.
• Co-creatie met inwoners: cliënt- en burgerparticipatie versterken
• Efficiëntie: professionals kunnen minstens dezelfde kwaliteit bieden tegen lagere kosten.

De gemeente Almelo wil nagaan wat er van die uitgangspunten in de praktijk terecht is gekomen. Zo kan er worden vastgesteld in welke mate het beleid effectief en efficiënt is en kan de gemeente bepalen of er aanpassingen nodig zijn. Het Verwey-Jonker Instituut nodigde voor dit evaluatieonderzoek medewerkers van de gemeente, inwoners en samenwerkingspartners uit om succesfactoren en knelpunten van het huidige beleid te benoemen en na te denken over de ingrediënten voor langdurige innovatie in het sociaal domein. Uit het onderzoek komen tien concrete aanbevelingen voor de gemeente Almelo om de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Onderzoekers

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: