Toekomstverkenning Modernisering AWBZ en gevolgen voor de GGZ

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Door de veranderingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is de modernisering van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in volle gang. Zo is er een persoonsgebonden financiering gekomen en meer concurrentie tussen zorgaanbieders. Ook de keuzevrijheid van cliënten is toegenomen, maar de schotten tussen diverse voorzieningen zijn niet geslecht.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen onderzocht wat een gemoderniseerde AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheidszorg. De Toekomstverkenning biedt op basis van vier ontwikkelingsscenario’s een kwalitatief beeld van de kansen en risico’s van beleidsmaatregelen voor de GGZ. De studie geeft aan welke consequenties ieder scenario oplevert voor de toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ. Voor bepaalde eindsituaties zijn bovendien de gevolgen voor consumptie en kosten doorgerekend.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: