Toekomstagenda verbetering positie EU-migranten in gemeenten

PublicatiesGepubliceerd op: 26-01-16
In de afgelopen tien jaar is het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische (regel)zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten, die samen met migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers, de nieuwkomers van relevante informatie kunnen voorzien.

In 2015 voerde Kennisplatform Inclusief Samenleven twee onderzoeken uit waarbij werd gekeken naar de positie van recente EU-migranten vanuit zowel het perspectief van de gemeenten als vanuit de migranten zelf. Daarnaast werden drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin migrantenorganisaties, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gingen over de vraag hoe de positie van EU-migranten in Nederland kan worden verbeterd. Op basis van deze resultaten is deze Toekomstagenda opgesteld. Het bevat concrete acties om de positie van de EU-migranten te verbeteren op vier gebieden: taal, wegwijs in Nederland, samenleven en kinderen van EU-migranten.

ISBN 978-90-5830-705-7
2015

Download via KIS

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: