Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Gevangenisbezoek, opvoedondersteuning, sport op school, Thuis op Straat, de kindertelefoon… In vele projecten werken professionals en vrijwilligers samen rond jeugd en gezin. De wens bestaat meer gebruik te maken van informele netwerken en vrijwilligers om zo gezinnen te ondersteunen en problemen te voorkomen of tijdig te herkennen.

De hoogste tijd dus om de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers op het gebied van jeugd en gezin nader onder de loep te nemen. Wat gaat er goed in hun samenwerking en op welke punten kan het beter?

Het Verwey-Jonker Instituut zocht het uit voor tien praktijkvoorbeelden van samenwerking in de pedagogische civil society. In dit rapport presenteren we die casestudies met tips voor een goede match tussen professionele en vrijwillige inzet. De tips zijn bruikbaar voor de samenwerking binnen de eigen organisatie (tussen vrijwilligers en professionals), maar ook voor de samenwerking tussen verschillende soorten organisaties, bijvoorbeeld tussen CJG’s en vrijwilligersorganisaties als Humanitas.

 

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: