Thuis in Uithoorn

Integratie van inwoners met een Indische, Marokkaanse en Poolse achtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de gemeente Uithoorn onderzoek gedaan naar de integratie en participatie van allochtone inwoners. In het onderzoek zijn de twee grootste etnische groepen betrokken: de Nederlands-Indiërs/Indonesiërs en de Marokkanen. Daarnaast had de gemeente Uithoorn vragen over de snel groeiende groep van Polen, die zich pas sinds kort in Uithoorn vestigt. Het onderzoek geeft een beeld van de integratie- en participatiebehoeften van deze inwoners. Daarnaast brengt het de factoren in kaart die deze processen kunnen belemmeren dan wel bevorderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlands-Indiërs/Indonesiërs goed zijn geïntegreerd en daarom nauwelijks belemmeringen ondervinden bij de deelname aan de Nederlandse samenleving. De Marokkaanse groep heeft, ondanks een relatief lange verblijfsduur, nog veel problemen met taal, opleiding en werk. Deze groep maakt van het bestaande aanbod nog weinig gebruik. Voor de Polen in de gemeente Uithoorn staat op dit moment werken voorop. Zij ervaren ernstige belemmeringen bij het vinden van een geschikte en betaalbare woning. De rapportage besluit met aanbevelingen die de gemeente Uithoorn kan gebruiken bij de ontwikkeling van het integratie- en participatiebeleid.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: