Theory of Change: een kijkje achter de schermen

Zijn interventies rondom arbeidstoeleiding van statushouders effectief?
PublicatiesGepubliceerd op: 08-09-17
Is de aanpak rondom arbeidstoeleiding van statushouders effectief? En wat zijn de werkzame elementen van interventies? Deze vragen staan centraal in een nieuw onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, dat uitgevoerd wordt bij twee interventies.

Dit onderzoek is onderdeel van een breder onderzoeksprogramma van ZonMw, getiteld Vakkundig aan het Werk, waar ook het project Werkend Leren van Kennisplatform Inclusief Samenleven , onder valt. Twee interventies worden onderzocht: de interventie Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) van VluchtelingenWerk in gemeenten Ede, Overbetuwe en de Arbeidsmarktregio Rivierenland, en de interventie Werktrajecten van Stichting NVA in de gemeente Amersfoort.

Veranderingstheorie

Bij dit onderzoek staat de Theory of Change (verder aangeduid als ToC) van deze twee interventies centraal. Theory of Change wordt ook wel de veranderingstheorie genoemd. Dit type onderzoek is in opkomst in het sociaal domein in Nederland en is bewust opgeroepen door de financiers van het onderzoeksprogramma (ZonMw) om zo de ervaringen met Theory of Change onderzoek te stimuleren en uit te breiden. ToC is een onderzoeksmethode waarmee de effectiviteit en werkzame elementen van interventies worden onderzocht.

De komende periode houden de onderzoekers zich bezig met de onderbouwing van de ToC door middel van literatuur, met een bijeenkomst waarbij de ToC wordt voorgelegd aan een groep van experts en met het verzamelen van data voor de verschillende onderdelen van de ToC. Het definitieve rapport wordt verwacht in november 2018, de onderzoekers willen belangstellenden door middel van een tussenrapportage alvast een kijkje achter schermen geven en toelichten wat hun ervaringen zijn met dit type onderzoek.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: