Survey discriminatie, polarisatie en radicalisering bij jongeren

Vormen, mate en locaties van discriminatie, polarisatie en voedingsbodems voor radicalisering
PublicatiesGepubliceerd op: 26-12-11
Het Verwey-Jonker Instituut voerde een survey uit naar polarisatie, discriminatie en voedingsbodems voor radicalisering onder jongeren (van 14-23 jaar) in 29 gemeenten in de regio Utrecht. Met dit onderzoek wilden we allereerst de vraag beantwoorden of er een probleem is op dit gebied.

Wat zijn de ervaringen van jongeren uit de regio Utrecht op het gebied van polarisatie, radicalisering en discriminatie? Hoe vaak krijgen ze hiermee te maken, en in welke context (school, horeca, sportclub, enz.)? Zijn er onder jongeren uit de regio Utrecht voedingsbodems voor discriminatie, polarisatie en radicalisering? Wat zijn attitudes van deze jongeren ten aanzien van discriminatie, tolerantie en diversiteit? Al deze vragen legden we de jongeren voor. Daarnaast onderzochten we hoe vaak jongeren discriminatie melden, (waarom wel/niet), en of ze op de hoogte zijn van waar ze dit kunnen doen.

Thema's

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

Deel deze publicatie op: