Studyflow: een online en adaptieve rekenmodule voor voortgezet onderwijs

Een onderzoek naar de gemeten en ervaren opbrensten onder docenten en leerlingen
PublicatiesGepubliceerd op: 12-11-15
Elke klas kampt met niveauverschillen tussen leerlingen. Digitaal lesmateriaal en ict-inzet bieden veel mogelijkheden om op die individuele leerbehoeften in te spelen. Studyflow is zo’n digitale leeromgeving. Hierin kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs aan hun rekenvaardigheden werken. Leerkrachten kunnen de vorderingen van leerlingen individueel en collectief monitoren.

Inmiddels werken zo’n 30.000 leerlingen op ongeveer 800 scholen met Studyflow. In dit onderzoek is gekeken naar hoe de leerlingen leren met behulp van het programma (kerngebied rekenen) en hoe docenten het programma ervaren. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in de randvoorwaarden, pedagogisch en qua materieel, die nodig zijn om Studyflow succesvol te implementeren.

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: