Streetwise professionals in Spangen

Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
In Spangen werkt Thuis Op Straat (TOS) samen met Reel Events, een commerciële aanbieder in de non-profitsector, aan het verbeteren van de wijk via een nieuwe methodiek. Thuis Op Straat ondersteunt vier prominente jongeren uit de Bellamy groep, een groep die eerder bij de politie en deelgemeente Delfshaven bekend stond als overlastgevend en harde kern jongeren. De groep krijgt steun bij het opzetten van de stichting The Urban Family. Deze stichting wil welzijnswerk bieden vanuit een semicommerciële benadering, met muziek als uitgangspunt. Belangrijk is het ontdekken en stimuleren van talenten, maar ook de eigen verantwoordelijkheid en afspraken nakomen.

Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen rond The Urban Family van het afgelopen jaar. De resultaten zijn veelbelovend. De overlastmeldingen rond het plein zijn behoorlijk afgenomen en de vier jongens werken hard aan hun toekomst en de toekomst van de stichting. In dit rapport komen naast deze resultaten ook de uitgangspunten en succesfactoren van de methodiek aan bod, evenals belangrijke aandachtspunten voor de toekomst.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: