Stichting Ayasofya

Lokale schakel voor maatschappelijke participatie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
Stichting Ayasofya wil bijdragen aan optimale participatie van de Turkse gemeenschap bij het proces van sociale integratie in de deelgemeente Delfshaven. Een belangrijk onderdeel van de stichting vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Stichting Ayasofya wil met deze activiteiten ertoe bijdragen dat Turkse bewoners zich meer thuis gaan voelen binnen de Rotterdamse samenleving en dat zij beter in staat zijn daar hun weg te vinden. In dit onderzoek is nagegaan wat het maatschappelijk belang is van de activiteiten van stichting Ayasofya. Ook wordt ingegaan op de vraag welke rol de stichting speelt bij het overbruggen van de afstand tussen Turkse bewoners en reguliere instellingen.

Voor het onderzoek is een documentenanalyse uitgevoerd en zijn interviews gehouden. In totaal vonden twintig (groeps)interviews plaats met vertegenwoordigers uit kringen van de Turkse en de autochtone gemeenschap in Delfshaven, stichting Ayasofya, de reguliere instellingen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk en beleidsmakers van de deelgemeente Delfshaven. Samen met de documentenanalyse levert dat aanbevelingen op aan stichting Ayasofya en deelgemeente Delfshaven.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: