Sterk en samen tegen armoede

Gemeenten en maatschappelijk middenveld in het Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Het huidige armoedebeleid is steeds vaker gericht op het doorbreken van afhankelijkheid en het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en eigen kracht van minima. Hoe succesvol is dat beleid? In 2010, het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, kreeg het Verwey-Jonker Instituut met de Stedenestafette de kans om dat te onderzoeken in drieëntwintig gemeenten. Het instituut nam vooral de broodnodige samenwerking tussen gemeente en maatschappelijk middenveld onder de loep en gaf advies om die samenwerking te verbeteren.

In deze overkoepelende studie brengen we de resultaten van drieëntwintig lokale onderzoeken bijeen. We maken de balans op, vergelijken de deelnemende gemeenten en geven ze de gelegenheid om van elkaar te leren. Sterk en samen tegen armoede biedt vijf aanknopingspunten om de lokale sociale agenda voor armoedebestrijding te versterken.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: