Stand van zaken, patronen & blik vooruit

Samenwerking Werk & Inkomen en GGZ in 31 regio's
PublicatiesGepubliceerd op: 14-01-20
Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2017 in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen.

Het uiteindelijke doel hiervan was om de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen, zodat deze groep duurzaam kan participeren op de arbeidsmarkt. In de zomer van 2017 zijn de aanvragen van 31 regio’s gehonoreerd, waarna de projecten van start zijn gaan.

In dit onderzoek hebben we samen met ZINZIZ, de afgelopen twee jaar de samenwerking in 31 regio’s gevolgd om landelijke trends en patronen in kaart te brengen. Deze zijn vervolgens vertaald naar adviezen en praktische handvatten voor de lokale en regionale praktijk.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
• Er is substantiële vooruitgang geboekt in de regionale samenwerking.
• Er zijn veel activiteiten uitgezet, zowel om de professionals en de samenwerking te ondersteunen, als om de cliënten te faciliteren in optimale arbeidsparticipatie.
• De impact voor cliënten is steeds meer merkbaar.
• Het ambitieniveau en de boogde doelen zijn (nog) niet altijd behaald.
• Bevlogen professionals, die bereid zijn net een stapje extra te zetten, zijn daarbij de cruciale succesfactor.
• Er is veel inbreng van ervaringsdeskundigen, maar werkgevers en zorgverzekeraars zijn nog weinig betrokken.
• Belangrijkste knelpunt blijft daarbij dat de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen nog onvoldoende prioriteit krijgt.
• De borging en inbedding blijft achter, ook al wordt daar op verschillende manieren, steeds meer aan gewerkt.
• Tot slot wordt er creatief omgegaan met obstakels voor de samenwerking en het realiseren van doelen, maar er wordt weinig gewerkt aan een structurele oplossing.

Onderzoekers

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: