Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit

Vier jaar Sportplusprogramma in Rotterdam: hoe nu verder?
PublicatiesGepubliceerd op: 14-10-14
De gemeente Rotterdam wil met het Sportplusprogramma de maatschappelijke rol van sportverenigingen in de stad vergroten. Het programma is één van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014. In grote lijnen zijn er twee verschillende manieren waarop sportverenigingen een bredere maatschappelijke rol op zich kunnen nemen.

Ten eerste door maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld sporttrajecten voor risicojeugd, aan te bieden. Daarnaast kunnen zij maatschappelijke organisaties attenderen op de mogelijkheden om samen te werken bijvoorbeeld door cliënten van jeugdzorgorganisaties stage te laten lopen bij de sportvereningen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt het Sportplusprogramma en geeft elk jaar aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. In dit rapport wordt de ontwikkeling over de jaren in kaart gebracht en wordt er ook gekeken hoe de de Sportplusgedachte na dit programma vastgehouden kan worden.

Onderzoeker Niels Hermens lichtte het rapport donderdag 16 oktober 2014 toe op Radio NPO 1. Klik hier om het gesprek te beluisteren.

Met medewerking van

  • Pieter Verhoogt
  • Marnix Van de HegExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: