Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?

Hoe Rotterdamse sportverenigingen bijdragen aan het bereiken van stedelijke doelstellingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
De gemeente Rotterdam zet met het Sportplusprogramma 30 clubs helpen Rotterdam vooruit in op de maatschappelijke rol die sportverenigingen kunnen vervullen voor de stad. Rotterdam Sportsupport – en uiteindelijk dertig Rotterdamse sportverenigingen – voeren dit programma uit. Welke resultaten zijn in het eerste jaar van het Sportplusprogramma geboekt? En op welke manier kan het programma bijdragen aan stedelijke doelstellingen?

De in dit rapport beschreven resultaten bevestigen dat het Sportplusprogramma veel potentie heeft voor de betrokken organisaties en de stad Rotterdam. Op de Sportplusverenigingen is een grote variatie aan maatschappelijke activiteiten ontstaan. Het programma maakt de sportverenigingen stabieler en zorgt voor nieuwe en succesvolle verbindingen tussen organisaties uit het sociale domein en sportverenigingen. De Sportplusadviseurs van Rotterdam Sportsupport hebben hierin een complexe taak. Zij hebben te maken met verschillende belangen, met spanningen binnen sportverenigingen en met vrijwilligers die komen en gaan. In dit eerste jaar is de basis gelegd voor de totstandkoming van succesvolle ondersteuningsvormen, werkwijzen en samenwerkingsrelaties. De uitbouw daarvan in de komende jaren wordt gevolgd en ondersteund door jaarlijks onderzoek.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: