Spanningen in buurten

Aangrijpingspunten voor beleid vanuit de Wmo
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Tegenstellingen in wijken kunnen leiden tot onderlinge irritaties tussen bewoners, tot vermijding en isolatie, en gevoelens van vervreemding. Om polarisatie in wijken te voorkomen is het belangrijk meer te weten over de risico- en beschermingsfactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van spanningen.

In dit essay beschrijven we deze factoren en gaan we in op het vroegtijdig signaleren van spanningen in wijken. Bovendien geven we aanknopingspunten voor beleidsmakers op basis van de Wmo om spanningen te voorkomen en tegen te gaan. In de eerste plaats gaat het om een integrale aanpak van risicofactoren in de buurt. Ten tweede dient er een actieve rol te zijn voor bewoners, waarbij zij zich gesteund weten door publieke instanties. Tot slot moet de informele sociale controle in de buurt worden versterkt.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: