Sociale Steun Stimuleren

Resultaten van de training Triple S in Hilversum en Heerhugowaard
PublicatiesGepubliceerd op: 26-05-14
Met de transformatie van het jeugdstelsel zien gemeenten zich geplaatst voor nieuwe opgaven. Een daarvan is het beter ondersteunen van de eigen kracht van gezinnen en van (wijk)netwerken. Dit vraagt een omslag in de werkwijze van beroepskrachten die werken met gezinnen. Zij moeten leren gezinnen zo veel mogelijk eigen vragen te laten stellen, zelf oplossingen te laten vinden voor problemen, netwerken rond gezinnen aan te spreken en samen te werken met vrijwilligers en professionals in de pedagogische civil society.

Om beroepskrachten te ondersteunen bij deze omslag is de training Triple S (Sociale Steun Stimuleren) ontwikkeld. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht vanuit de Kenniswerkplaats waar vragen en onzekerheden van beroepskrachten liggen. De resultaten zijn interessant voor wijkteams en beleidsmakers die meer willen weten over het stimuleren van eigen kracht of daarbij ondersteuning zoeken.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kenniswerkplaats Tienplus

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

Deel deze publicatie op: