Sociale samenhang en zorg in Utrecht Zuid – bewoners aan het woord

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-08

Sociale samenhang en zorg in Utrecht Zuid – bewoners aan het woord

Rob Lammerts
Ron van Wonderen

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 978-90-5830-273-1
108 pag.  9,50

Wijkraadpleging Wmo 2007

Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Voor de wijkraad Zuid in Utrecht was dit aanleiding om na te gaan of er verbondenheid tussen bewoners van deze wijk bestaat, vooral in hun zorg voor elkaar. De onderzoekers doen verslag van hun bevindingen en verstrekken een aantal aanbevelingen voor het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk. Het onderzoek toont aan dat de meeste bewoners aandacht hebben voor elkaar en klaar staan wanneer hulp gewenst is. Onder jongeren is dat minder het geval. Maar juist hier zien de onderzoekers nieuwe kansen. Jongeren bijvoorbeeld zijn nieuwsgierig naar hun buurtgenoten en willen zich graag inzetten voor hun buurt. Kansen zijn er ook als het gaat om zorg voor elkaar. Er zijn verschillende initiatieven voor vrijwillige hulp, zoals boodschappen doen of rijden naar de dokter. Daarnaast blijkt dat sommige voorzieningen versterking nodig hebben, zoals de mogelijkheden voor informatie, advies en cliëntondersteuning voor mensen met beperkingen.

Zie ook www.wmotogo.nl

http://wmotogo.nl/

Thema's