Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid

Literatuurverkenning en ontwikkeling van een meetinstrument
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Bestuurders en professionals geven nogal eens te kennen weinig zicht te hebben op mogelijke onderlinge spanningen tussen bevolkingsgroepen. Met dit doel ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut het instrument ‘Polarisatie en vertrouwen’. Op basis van de literatuurstudie definiëren we sociaal vertrouwen als ‘het gevoel erbij te horen in een grootstedelijke context’. In het onderzoek is polarisatie daarbij als de tegenpool beschouwd van sociaal vertrouwen, een aanname die door het onderzoek wordt bevestigd.

In het instrument is de mate van sociaal vertrouwen bovendien in verband gebracht met onderliggende factoren. Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie en op een aantal interviews met professionals in het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. Het model beschrijft – met behulp van gevalideerde schalen – de aan- en afwezigheid van sociaal vertrouwen en polarisatie tussen bevolkingsgroepen uit verschillende culturen.

Op basis van periodieke metingen kunnen bestuurders polariserende processen eerder onderkennen en beter sturen op gewenste resultaten. Het instrument biedt aanknopingspunten om gericht in te zetten op in wijken dominante factoren die het sociaal vertrouwen ondermijnen.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: