Sociaal vertrouwen in de Marathonbuurt

Resultaten bewonersenquëte
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
In de eerste drie weken van juni 2007 is in de Marathonbuurt (inclusief de Bertelmanpleinbuurt) een bewonersonderzoek gehouden. Het onderwerp was sociaal vertrouwen en polarisatie. Daarbij is gekeken naar risicofactoren die sociaal vertrouwen kunnen belemmeren of polarisatie kunnen bevorderen. Daarnaast zijn interviews gehouden met professionals en sleutelpersonen in de wijk. Ook is een groepsgesprek met bewoners georganiseerd om de resultaten van het onderzoek nader uit te diepen. In het onderzoek is het instrument ‘Polarisatie en vertrouwen’ van het Verwey-Jonker Instituut gebruikt. Daarin is sociaal vertrouwen gedefinieerd als ‘het gevoel erbij te horen in een grootstedelijke context’, met ‘polarisatie’ als tegenpool.

Dit eindrapport bevat de resultaten van het onderzoek in de Marathonbuurt. Beschreven is hoe het is gesteld met het sociaal vertrouwen dan wel polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. De uitkomsten worden vergeleken met de resultaten in de eerder onderzochte Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en Apollobuurt. Bestuurders kunnen door het doen van periodieke metingen eerder polariserende processen onderkennen. Het instrument biedt aanknopingspunten om gericht in te zetten op dominante factoren die het sociaal vertrouwen in wijken ondermijnen.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: