Sociaal beleid langs de IJssel

Een haalbaarheidsonderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02

Dit beknopte onderzoek doet een inventarisatie naar de volgende thema’s:

  1. Welke sociale thema’s leven er binnen de regio Deventer, Olst-Wijhe, Zwolle, Kampen?
  2. Voor welke thema’s kan een bovenlokale aanpak meerwaarde opleveren?
  3. Is er voldoende bestuurlijk en ambtelijk draagvlak aanwezig om daadwerkelijk tot een bovenlokale aanpak te komen?

Na een korte beschouwing van enkele recent ontwikkelde noties rond de omgang van steden en/of regio’s met bovenlokale sociale problemen presenteren de auteurs een stappenplan om tot goed onderbouwde keuzes voor intergemeentelijke samenwerking te komen.

Ook worden de opbrengsten van de documentenstudie en de gespreksronde met de gemeenten/provincie beschreven:

  1. Een sociale schets per gemeente;
  2. Ervaringen met en visie op bovenlokale samenwerking;
  3. Enkele afsluitende opmerkingen over wat de betrokken overheden zien als voornaamste belemmeringen voor én kansen op intergemeentelijke samenwerking.

Het rapport bevat conclusies over de meerwaarde van de geopperde regionale oplossingen en eindigt met een mogelijke agenda voor samenwerking.

Onderzoekers

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: