Sluit aan bij wat iemand kan

Zeven wenken voor gemeenten om mensen met een beperking te compenseren. Wmo Instrument 11.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Met de decentralisatie van de AWBZ krijgen gemeenten met kwetsbaardere groepen te maken. Zelfredzaamheid of een sterk sociaal netwerk zijn geen vanzelfsprekende uitgangspunten meer. Ook vraagt zwaardere problematiek om zwaardere oplossingen. Deze oplossingen kan een gemeente zoeken in het leggen van nieuwe verbindingen tussen vraag en aanbod, en in het goed sturen op samenwerking binnen het gehele domein van zorg en welzijn. De Participatiewet biedt de gemeente bovendien mogelijkheden om personen tijdens een re-integratietraject in te zetten voor persoonlijke en maatschappelijke dienstverlening.

Ondanks de zwaardere problematiek blijft ook in het nieuwe landschap van zorg en welzijn de vraag van de burger leidend. Wat kan iemand nog wel en wat niet? Hoe kunnen gemeenten het veld rond de zorgvrager zo aansturen dat optimaal rekening wordt gehouden met de autonomie van de zorgvrager één dat deze toch voldoende wordt gecompenseerd voor zijn of haar beperkingen?

Deze handreiking geeft hiervoor zeven wenken voor gemeenten en is vooral bedoeld voor gemeenten die volop aan het kantelen zijn of net de eerste stappen zetten.

Thema's

Deel deze publicatie op: