Schade herstellen tijdens jeugddetentie

Een evaluatieonderzoek naar herstelgericht werken in Forensisch Centrum Teylingereind
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
Schade herstellen tijdens detentie. Dat is wat jongeren in Forensisch Centrum Teylingereind doen. Ze gaan bijvoorbeeld een gesprek aan met hun slachtoffer of nemen deel aan de cursus Spreken over Schuld. Sinds 2005 werkt de justitiële jeugdinstelling Forensisch Centrum Teylingereind aan herstel, gericht op bewustzijn creëren over gevolgen van criminaliteit en verantwoordelijkheid nemen voor het delict. De visie is dat herstelgericht werken bijdraagt aan de pedagogische uitgangspunten van de instelling en een goede re-integratie in de maatschappij bevordert. Hiermee vervult Teylingereind een pioniers- en voorbeeldpositie.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat de doelstellingen zijn van herstelgericht werken in Forensisch Centrum Teylingereind en hoe deze doelstellingen worden bereikt. Het rapport schetst aan de hand van literatuuronderzoek de theorie achter herstelgericht werken. Via interviews en vragenlijsten is inzicht verkregen in de organisatie en uitvoering van herstelgericht werken en de visies van de betrokkenen. Het rapport beschrijft de verschillende vormen van herstelgericht werken en gaat in op het effect op recidive. Tot slot geeft het rapport aan wat de voorwaarden zijn voor een goede inbedding van herstelgericht werken in justitiële instellingen.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: