SATER

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06

SATER

Contactpersoon:
Drs. Bas Tierolf

Download de folder over SATER (PDF bestand)

2006

SATER-demo op cd-rom aanvragen

Contactpersoon:

Bas Tierolf

SATER geeft gemeenten en/of organisaties systematisch antwoord op de vraag of interventies van hulp- en dienstverleners effectief en relevant zijn – vanuit het perspectief van de cliënt. Daarmee krijgen organisaties inzicht in het maatschappelijk belang van hun werk.

Meer dan tevredenheidsonderzoek

SATER staat voor Self Administered Treatment Evaluation Rating. Het is speciaal ontworpen voor het Algemeen Maatschappelijk Werk en de maatschappelijke dienstverlening ontworpen. meet alle vormen van maatschappelijk werk, zowel materiële als immateriële diensten.

Het systeem geeft gemeenten en/of organisaties systematisch antwoord op de vraag of interventies van hulp- en dienstverleners effectief en relevant zijn. Vooral vanuit het perspectief van de cliënt: is die tevreden met de hulpverlening, zijn de problemen opgelost? Maar zeker ook vanuit het perspectief van de financierende gemeente: wat is de sociale relevantie van het werk? Helpt het bij het tegengaan van achterstand; bevordert het sociale integratie? Daarom is SATER meer dan een tevredenheidsonderzoek: het levert relevante informatie voor nieuw beleid van zowel gemeente als organisatie.
== SATER-demo en folder =

Bereiken wat u beoogt

=

Van SATER is een demo op cd-rom beschikbaar en een folder. De folder gaat in op het belang van effectmeting van hulp- en dienstverlening en het meetinstrument SATER.
SATER is ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Melief, onderzoeksexpertise- en ondersteuning en
Buitink Beleidsadvies – in zorg en welzijn

over-ons/medewerkers/bas_tierolf, mailto:sater@verwey-jonker.nl, over-ons/medewerkers/bas_tierolf, http://www.buitinkbeleidsadvies.nl/www-files/uitroepteken!/uitroepteken.html

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: