Samenplaatsing van jongeren in justitiële inrichtingen

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
In het onderzoek ‘Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen’ zijn jongeren, ouders en begeleiders elk vanuit hun eigen optiek bevraagd over de samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Jongeren die bescherming behoeven tegen zichzelf of hun omgeving en jongeren met ernstige gedragsproblemen worden regelmatig in een jeugdgevangenis opgesloten tussen jongeren die delicten hebben gepleegd. Het betreft steeds vaker jonge kinderen. Het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Justitie is uitgevoerd geeft inzicht in de ervaringen met samenplaatsing van ouders, jongeren en begeleiders.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: