Samenleven met verschillen in Capelse wijken

Verkennend onderzoek leefsituatie en maatschappelijke participatie Afghaanse en Somalische bewoners. Resultaten bewonersenquêtes De Hoeken en De Hoven/Wiekslag.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
Dit rapport beschrijft de resultaten van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de gemeente Capelle aan den IJssel. Om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor relatief nieuwe bevolkingsgroepen, is behoefte aan meer inzicht in de leefsituatie en achtergronden van deze groepen. Hierom is een verkennende studie uitgevoerd naar de leefsituatie en maatschappelijke participatie van Afghaanse en Somalische bewoners, en mogelijke kwetsbaarheden hierin die het wonen en participeren kunnen bemoeilijken.

De tweede studie heeft betrekking op het samenleven van bevolkingsgroepen in wijken. Niet altijd is duidelijk welke oorzaken ten grondslag liggen aan spanningen in wijken. Hoe ervaren bewoners het samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen in hun wijk, wat gaat goed en wat gaat minder goed? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft het Verwey-Jonker Instituut enquêtes afgenomen onder 306 bewoners in de buurten De Hoeken en De Hoven/Wiekslag.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: