Samenhang in armoedebeleid

Handreiking voor preventief en ondersteunend armoedebeleid - Wmo instrument
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Het lokale beleid rond het tegengaan van armoede en uitsluiting is steeds meer gericht op het doorbreken van afhankelijkheid en het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. In hoeverre kunnen gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk aan dit doel werken? Hoe kunnen de al bestaande aanzetten tot integraal beleid worden uitgebreid?

Deze handreiking is voor gemeenten die meer samenhang willen brengen in hun armoedebeleid. De publicatie biedt tips en aandachtspunten voor de opzet en sturing van het armoedebeleid en beantwoordt vragen als: Wat zijn de belangrijkste stappen in een samenhangend armoedebeleid? Wat is ervaringskennis over de leefsituatie van mensen met een laag inkomen, en hoe is die te gebruiken? Hoe kan een gemeente een goede match bereiken tussen het lokale aanbod en de ondersteuningsbehoeften van de doelgroepen van het armoedebeleid?

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: