Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 2010
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
2010 is het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ook in Nederland zijn armoede en sociale uitsluiting een hardnekkig probleem: volgens de Europese cijfers raakt dit probleem ongeveer 10% van de bevolking. Het tegengaan van armoede en uitsluiting gebeurt vooral lokaal. Op initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut is er dit jaar een Stedenestafette: dertig gemeenten zullen elkaar het stokje doorgeven om aandacht te genereren voor armoede in Nederland. Eindhoven doet mee aan deze estafette.

Lokale initiatieven krijgen door de Stedenestafette meer bekendheid en gemeenten krijgen de gelegenheid om van elkaar te leren. Het gaat in de Stedenestafette om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten behoeve van de minima. Om daar advies over te kunnen geven voert het Verwey-Jonker Instituut in alle deelnemende gemeenten een lokaal onderzoek uit. Het instituut inventariseert dan ook de wensen voor de lokale sociale toekomstagenda. Dit rapport gaat over het onderzoek en de agenda in Eindhoven.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: