Samen voor succes in armoedebestrijding: Almere

Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 2010
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
2010 is het Europese Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en daarom doen vijfentwintig gemeenten in Nederland mee aan de Stedenestafette. Zij zullen elkaar het stokje doorgeven, met een manifestatie aandacht vragen voor armoede, en bekendheid geven aan lokale initiatieven. Almere is een van de deelnemers aan de Stedenestafette die tot stand kwam op initiatief van MOVISIE en het Verwey-Jonker Instituut.

Gemeenten krijgen door de Stedenestafette de gelegenheid om van elkaar te leren. Het gaat om versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking ten behoeve van de minima. Om goed advies te kunnen geven voert het Verwey-Jonker Instituut in alle deelnemende gemeenten een lokaal onderzoek uit. Het instituut inventariseert dan ook de wensen voor de lokale sociale toekomstagenda. Dit rapport gaat over het onderzoek en de agenda in Almere.

Onderzoekers

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: