Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In deze factsheet doen wij verslag van de eerste meting van de Barometer Ouderenmishandeling onder professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties in de gemeente Amsterdam. Het Verwey-Jonker Instituut voert in opdracht van de gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, een ontwikkelingsonderzoek uit. Doel hiervan is te komen tot een onderbouwde aanpak van ouderenmishandeling, om de Amsterdamse aanpak van ouderenmishandeling te ondersteunen en verstevigen.

Een onderdeel van het onderzoek betreft het ontwikkelen en afnemen van een digitale enquête, de Barometer Ouderenmishandeling. Deze barometer brengt in kaart hoe vaak betrokken organisaties te maken krijgen met verschillende vormen van ouderenmishandeling en met welke signalen zij te maken krijgen. Maar ook gaat de Barometer in op bewustzijn en gesignaleerde kansen en knelpunten voor een gezamenlijke aanpak.

Na een testfase in 2012 is de Barometer in 2013 gemeentebreed uitgezet. De factsheet biedt een overzicht van de eerste stand van zaken. De Barometer kan jaarlijks afgenomen worden om trends en ontwikkelingen rondom ouderenmishandeling in de gemeente Amsterdam zichtbaar te maken.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: