Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Toch wordt er in de meeste verzorgingshuizen nog weinig aandacht aan besteed. Het Verwey-Jonker Instituut deed een voorstudie naar de beweegcultuur in het verzorgingshuis Robijnhof (Libertas) in Leiden. Dit ter voorbereiding van een zorgestafette over het stimuleren van bewegen in verzorgings- en verpleeghuizen.

In deze voorstudie komt naar voren dat ouderen vooral bewegen als onderdeel van de dagelijkse routine. Maar: bewegen kan ook uitgelokt worden door verzorgenden en andere professionals. Er zijn daarnaast belemmeringen: de tijdsdruk waarmee verzorgenden te maken hebben, onvoldoende inzet van vrijwilligers en een aanbodgerichte werkwijze. De onderzoekers doen enkele concrete aanbevelingen om de beweegcultuur in het verzorgingshuis te verbeteren.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: