Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13

Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden

Dick Oudenampsen
Marie-Christine van Dongen
Marian van der Klein

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-581-7

30 pag.

Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen. Toch wordt er in de meeste verzorgingshuizen nog weinig aandacht aan besteed. Het Verwey-Jonker Instituut deed een voorstudie naar de beweegcultuur in het verzorgingshuis Robijnhof (Libertas) in Leiden. Dit ter voorbereiding van een zorgestafette over het stimuleren van bewegen in verzorgings- en verpleeghuizen.

In deze voorstudie komt naar voren dat ouderen vooral bewegen als onderdeel van de dagelijkse routine. Maar: bewegen kan ook uitgelokt worden door verzorgenden en andere professionals. Er zijn daarnaast belemmeringen: de tijdsdruk waarmee verzorgenden te maken hebben, onvoldoende inzet van vrijwilligers en een aanbodgerichte werkwijze. De onderzoekers doen enkele concrete aanbevelingen om de beweegcultuur in het verzorgingshuis te verbeteren.

Zie ook: wmotogo.nl

http://wmotogo.nl/

Thema's