Ritme van de wijk

Leven in de brouwerij in de Tuinwijk, Corpus en Beijum-Oost Groningen (Tussenmeting)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Dit rapport is een van de publicaties die rond de evaluatie van de kwaliteitsimpuls opbouwwerk verschijnt. In ‘Ritme van de wijk’ geven de onderzoekers een beschrijving van de ontwikkelingen in drie wijken in Groningen: Tuinwijk, Corpus den Hoorn en Beijum-Oost. Ze gaan in op de rol die de opbouwwerker vervult aan de hand van de vraag hoe de opbouwwerk(st)er omgaat met de verschillen in de wijk tussen bewoners, professionals en overheid. De onderzoekers gebruikten dit keer onder meer de digitale camera om de ervaringen van de opbouwwerkers vast te leggen.

Het project ‘Leven in de Brouwerij – Bewonersondersteuning Groningen 2001 – 2004’ heeft tot doel de ondersteuning van bewonersorganisaties en het opbouwwerk in de stad Groningen te versterken. De kwaliteiten van bewonersondersteuners worden niet alleen afgezet tegen die van andere professionals, maar ook tegen de rol van nieuwe (groepen) burgers. De gemeente Groningen wil hiermee een krachtige impuls geven aan de bewonersondersteuning in het algemeen en aan het opbouwwerk in het bijzonder.

Voor de eerdere rapportage verwijzen we naar het eerder verschenen rapport van Koos Vos ‘Leven in de Brouwerij. Een kwaliteitsimpuls voor opbouwwerk. Stand van zaken najaar 2003 (tussenmeting)’. Te downloaden van deze site onder Publicaties, Programma 1 Leefbaarheid en sociale integratie, 2004.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Norbert Broenink

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: