Leven in de Brouwerij

Een kwaliteitsimpuls voor opbouwwerk. Stand van zaken najaar 2003 (tussenmeting)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Het project ‘Leven in de Brouwerij – Bewonersondersteuning Groningen 2001 – 2004’ heeft tot doel de ondersteuning van bewonersorganisaties en het opbouwwerk in de stad Groningen te versterken.

Dit rapport geeft de stand van zaken weer in het najaar van 2003. Het behandelt de verhouding tussen algemene doelen en concrete uitvoering. Op welk niveau formuleert de gemeente doelen voor het sociale domein? Hoe maakt een opbouwwerker zijn professionele verantwoordelijkheid waar in het ontwikkelen van een methodisch program?

De onderzoekers beschrijven de effecten van het interventieprogramma op het niveau van de individuele opbouwwerker, de vakgroep opbouwwerk en de professie opbouwwerk. Op beide niveaus is nagegaan welke vorderingen zich tijdens het interventieprogramma hebben voorgedaan.

Onderzoekers

  • Koos VosExtern

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: