Resultaten cliëntenraadpleging

Waardering van de hulpverlening van Stichting Ontmoeting
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Stichting Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen in Rotterdam, Epe, Harderwijk, Hummelo en Hoek van Holland. Ontmoeting wil uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Daarbij is het van groot belang dat de cliënt vertrouwen heeft in de hulp- of dienstverlener. Kleinschaligheid om daarmee de individuele aandacht te waarborgen is van groot belang voor de dienstverlening.

Om de dienstverlening verder te verbeteren wil Stichting Ontmoeting weten hoe cliënten de hulpverlening waarderen. Daarom is besloten om de cliëntenraadpleging uit te laten voeren, en deze te herhalen in de toekomst. Ook voor de recent opgerichte cliëntenraad kan de cliëntenraadpleging veel nuttige informatie opleveren.

Dit rapport bevat de uitkomsten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek dat op elke locatie is gehouden.

Onderzoekers

In samenwerking met

Esther van Dijk

Thema's

Deel deze publicatie op: