Respect op het plein

Werken aan gedragsverandering in de buurt - Wmo Kenniscahier 2
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
In dit onderzoek beschrijven we hoe in de openbare ruimte vraaggericht en samen met bewoners en professionele instellingen succesvol gewerkt kan worden aan het vergroten van de leefbaarheid en pedagogische kwaliteit van de buitenruimte. Onderwerp van ons onderzoek is de sociale interventie Thuis Op Straat. Verschillende landelijke adviesorganen bestempelden Thuis Op Straat als beloftevolle interventie.

Dit rapport gaat in op de pedagogische kenmerken en effecten van de werkwijze. Zo zijn de werkers niet de baas op een plein, maar net als andere pleingebruikers te gast. De werkers hebben niet meer rechten dan de andere pleingebruikers en zijn niet bevoegd om mensen weg te sturen of de toegang te ontzeggen. Pleinmedewerkers spelen een belangrijke rol in de pedagogische infrastructuur. Het gaat hierbij niet om een algemene integrale aanpak, maar om het leveren van maatwerk en snelle actie. Professionals signaleren dat er kinderen dreigen te ontsporen. Ze zijn als het ware de ogen van de straat. Door de aanwezigheid van de pleinprofessionals veranderden buurtpleinen van een onbetrouwbaar plein met onduidelijke gedragsnormen, in een betrouwbaar en voorspelbaar plein waar duidelijk is hoe kinderen en jongeren zich horen te gedragen.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: