Rendementsanalyse

Uitwerking van een Ontwikkeltraject Rendementsanalyse jeugd en veelplegers binnen veiligheidshuizen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Het Verwey-Jonker Instituut voerde van 2011-2013 in opdracht van het Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen een ontwikkeltraject Rendementsanalyse uit. Het doel daarvan was: de veiligheidshuizen een instrument bieden dat meer grip geeft op hun opbrengsten, en ze handvatten geven om hun registratie en monitoring te versterken. Het traject heeft een set gereedschappen opgeleverd.

Ten eerste een basisinstrumentarium met resultaatindicatoren voor samenwerking binnen de veiligheidshuizen. Gegevens op individueel cliëntniveau zijn hierin te koppelen aan relevante indicatoren. Het basisinstrumentarium is relatief eenvoudig uit te breiden of te specificeren voor andere aanpakken of doelgroepen binnen de veiligheidshuizen. Ten tweede is een Stappenmeter Doelbereik Samenwerking ontwikkeld. Via zelfrapportage biedt de Stappenmeter de mogelijkheid de samenwerking in een casusoverleg te evalueren.

Het gereedschap is getoetst in vier veiligheidshuizen. De eerste resultaten zijn positief: door de effectievere samenwerking binnen de veiligheidshuizen recidiveren jeugdigen en volwassen veelplegers minder en komen ze minder in contact met de politie. In dit rapport worden het instrumentarium en de voornaamste bevindingen van het ontwikkeltraject voor de vier veiligheidshuizen kort uiteengezet.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Harrie JonkmanSenior onderzoeker
  • Vita Los
  • Wouter Roeleveld

Thema's

Deel deze publicatie op: